Gepubliseer in Onderprestasie

Oorsake vir onderprestasie

Dit klink so onmoontlik, maar dit is ‘n werklikheid. In 1980 is bevind dat ongeveer die helfte van alle begaafde seuns in graad 8 (toe standerd 6) onderpresteer.Laat ons dus kyk na faktore wat tot onderprestasie bydra.

Lees voort “Oorsake vir onderprestasie”

Gepubliseer in Aktiwiteite

Aktiwiteite om begaafdes uit te daag om aandag te gee

Een van die belangrikste probleme waarmee begaafde leerders in klaskamers sukkel, is verveeldheid. Hulle verstaan vinniger, leer makliker en dit frustreer hulle as die ander leerders nie so maklik soos hulle verstaan nie. As hulle nie konstruktief besig gehou word nie, kan hulle klasse ontwrig. En later onderpresteer en selfs druip.

Lees voort “Aktiwiteite om begaafdes uit te daag om aandag te gee”